Opettajainfo

Tervetuloa käyttämään teoksen “Haloo, kuuleeko metsä?” pedagogisia materiaaleja. Hienoa että olet kiinnostunut teosvierailusta yhdessä oppilaiden kanssa.

“Haloo, kuuleeko metsä?” on installaatio, joka kutsuu tutkimaan metsässä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja viestintää avaten samalla mahdollisuuden pohtia suhdettamme luontoon ja teknologiaan.

Teokseen liittyy teemaa syventävä kolmiosainen tehtäväkokonaisuus: “Tehtäviä ennen vierailua”, “Tehtäviä vierailun aikana” sekä “Tehtäviä vierailun jälkeen”. Tehtäviä tekemällä voitte syventää ja laajentaa pohdintoja teoksen teemoista.

Teoksen on tuottanut Käsityökoulu Robotti ja se on toteutettu Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella.

Tehtävät ennen näyttelykäyntiä

Jokaisessa tehtäväkokonaisuudessa käsitellään teoksen kahta keskeistä teemaa. Teemat ovat viestintä sekä suhde teknologiaan ja luontoon.

Pohtikaa ja tutkikaa yhdessä erilaisia näkökulmia teoksen teemoihin tehtävien kautta. Voitte toteuttaa kaikki alla olevat tehtävät tai vain osan tehtävistä.

 

1. Miten, mitä keinoja käyttäen ja milloin pidät yhteyttä ihmisiin?
Miten viestit ihmisten kanssa? Mitä kaikkia välineitä käytät viestimiseen?

2. Miten juttelisit kasvien kanssa? Mitä luulet, miten kasvit viestivät toisilleen?

3. Miettikää erilaisia tapoja viestiä ilman sanoja. Mitä tapoja keksitte?
Kokeilkaa viestiä toisillenne keksimällänne keinolla. 

Vinkki: kasvit viestivät esimerkiksi valon ja kosketuksen avulla.

4. Tarkastelkaa yhdessä ympäristöä ja pohtikaa mistä yksittäisistä asioista se rakentuu: kiviä, varpuja, puita, puiden osia, ötököitä… Tehkää luettelo erilaisista metsän osista piirtämällä, kirjoittamalla tai tekemällä kokoelma asioista.

5. Havainnoikaa, mitä ihmisen tekemää löytyy luonnosta?
Entä mitä luonnosta peräisin olevia asioita löytyy ihmisen tekemistä asioista (esimerkiksi huoneen sisältä)?

Tehtävät näyttelykäynnin aikana

Voit tutustua teokseen jo etukäteen täältä.

 

1. Kokeilkaa rohkeasti teoksen käyttämistä ohjeiden mukaisesti.
Mitä luonnosta tuttuja asioita tunnistat teoksesta? Missä olet nähnyt niitä? Kirjatkaa, piirtäkää tai keskustelkaa.

2. Luokaa yhteinen puhelinluettelo teoksen elementeille. Mikä numero soittaa minne?
Voitte käyttää joko valmiita puhelinluettelopohjia, jotka löytyvät tilasta tai tehdä vapaamuotoisen puhelinluettelon.

Tehtävät näyttelykäynnin jälkeen

 

1. Kerätkää luonnosta kiviä, lehtiä, kaarnanpaloja, multaa, oksia jne. Mitä ääniä, värejä, muotoja ja hajuja niistä löydät? Mitä uutta voit kehittää luonnonmateriaaleista? Saako niistä tehtyä esimerkiksi hahmoja tai muita tuttuja asioita? Mitä muuta materiaalia voisit hyödyntää hahmoihin ja tekemiisi asioihin?

Miettikää tai kokeilkaa, millaisia ääniä tekemäsi asiat pitäisivät? Miltä ne tuntuvat ja mitä ne tekisivät? Mitä hahmot kertoisivat? Mitä haluaisit kertoa niille?

2. Pohtikaa, voisiko ihminen rakentaa itse elävää luontoa? Voisiko sitä ohjata tai ohjelmoida esimerkiksi sähköllä, valolla, äänillä tai hajuilla?
Millainen paikka olisi ohjelmoitu tai ohjattu metsä? Millaista siellä olisi olla?