Käsityökoulu Robotti

Käsityökoulu Robotti on vuonna 2012 perustettu lasten ja nuorten elektronisen ja mediataiteen koulu. Tavoitteenamme on edistää oppilaiden ymmärrystä elektronista ja ohjelmoitua ympäristöämme kohtaan ja kannustaa ottamaan se haltuun rohkeasti ja luovasti.

Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat ohjelmointi ja elektroninen rakentaminen, joita lähestymme ikäkausille ja oppilaan omaa osaamista tukevilla menetelmillä tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen kautta. Opettajakuntaamme kuuluu värikäs joukko mediataiteilijoita, taidekasvattajia ja käsityö-opettajia. Käsityökoulu Robotin toimipaikat sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Opetusohjelmamme koostuu viikoittain kokoontuvista lapsille suunnatuista ryhmistä ja erilaisista työpajoista ja leireistä. Ryhmiä ja työpajoja löytyy eri ikäisille aina esikoululaisista lukiolaisiin. Lasten ja nuorten lisäksi Käsityökoulu Robotti järjestää työpajoja ja kursseja aikuisille ja tuottaa avoimia oppimateriaaleja.

Elektronisen taiteen opetus painottuu taiteen, tieteen ja tekniikan rajapintaan ja erityisesti digitaalisiin tekniikoihin, elektroniikkaan, ohjelmointiin ja uusiin digitaalisiin tuotantomenetelmiin. Lähtökohtana opetuksessa on digitaalisen median ja tekniikoiden ymmärryksen lisääminen oman vapaan taiteellisen työskentelyn kautta.

Toimintaamme tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriöTaiteen edistämiskeskus ja Alfred Kordelinin säätiö.

Käsityökoulu Robotti ry:n hallitukseen kuuluu vuonna 2020-2021 Harri Vähänissi (pj), Sara Milazzo (vpj.), Tomi Dufva, Iiro Tujula, Roi Ruuskanen ja Lauri Tujula.