KULPS!-pajat

Käsityökoulu Robotti järjestää Espoon kouluryhmille KULPS!-työpajoja. Pajat voidaan järjestää sopimuksen mukaan tilaajan koululla sovittuna aikana ja päivänä. Opettajamme tulee paikalle ja tuo mukanaan tarvittavat välineet ja tarvikkeet pajaa varten. Työpajan kesto n. 90 min ryhmää kohden ja yksi opettaja voi pitää kaksi pajaa saman päivän aikana. Jos pajoja halutaan järjestää enemmän kuin kaksi samana  päivänä tarvitaan kaksi opettajaa ja kaksi tilaa.

Varaukset: ville@kasityokoulurobotti.fi

HUOM! Työpaja on espoolaiselle luokalle maksuton KULPS kulttuuripolun Kerran lukuvuodessa -käyntinä. Kunkin luokan on mahdollista käydä maksuttomasti yhdessä Kerran lukuvuodessa -kohteista lukuvuoden aikana. Lisäksi lukuvuoden aikana voi käydä yhdessä tai useammassa KULPS kulttuuripolun Mielin määrin -kohteessa. Koulujen käytössä ovat myös kirjasto- ja liikuntapolkujen sisällöt. Lisätietoja www.espoo.fi/kulps.

 

Piirtorobotti-työpaja – 1.-2.lk

Työpajaan voidaan ottaa enimmillään kolmenkymmenen oppilaan ryhmä.

Käsityökoulu Robotin piirtorobotti-työpajassa rakennetaan omat piirtorobotit! Tutustumme yhdessä ihmetellen ja tutkien sähköön, virtapiiriin, elektroniikan osiin eli komponentteihin ja kokeilemme erilaisia sähkörakentamisen työkaluja. Työskentelyn lomassa pohdimme millaisia robotteja on olemassa, miten ne toimivat ja miksi niitä on olemassa. Entä millaisia olivat menneisyyden robotit ja millaisia ne ovat tulevaisuudessa?

Työpaja on suunnattu alkuopetusikäisille. Robotit rakennetaan 2-3 kolmen hengen raksailu-tiimeissä, missä kaikki pääsevät tekemään oman osansa. Ryhmät saavat robotin omakseen kouluun vietäväksi.

Työpajaan osallistuvat ryhmät saavat vinkkejä ja oppimateriaaleja jatkotyöskentelyyn.

Varaukset: ville@kasityokoulurobotti.fi

Valobotti-paja – 3.-6.lk

Työpajaan voidaan ottaa enimmillään kolmenkymmenen oppilaan ryhmä. Toivomme että jokaista 12 oppilasta kohden ryhmän mukana on yksi aikuinen auttamassa työpajassa.

Käsityökoulu Robotin valobotti-työpajassa rakennetaan oma valolla-ohjattava robotti, joka menee päälle kun siihen osoittaa taskulampulla! Työpajassa tutustutaan yksinkertaisen rakentamisen kautta virtapiiriin ja elektroniikan komponentteihin eikä aiempaa kokemusta tarvita. Rakentamisen lomassa pohdimme omaa elektronista ympäristöämme ja pyrimme ymmärtämään sen toimintatapoja. Robotin rakentaminen tehdään kahden tai kolmen oppilaan ryhmissä. Ryhmä saa tehdyt robotit itselleen kouluun vietäväksi.

Työpajan osallistujat saavat vinkkejä jatkotyöskentelyyn mm. elektronisessa rakentamisessa.

Varaukset: ville@kasityokoulurobotti.fi