Art & Craft School Robotti

Käsityökoulu Robotti is a media- and electronic art school founded in 2012. Our goal is to develop the understanding of our increasingly electronic and digital environment. We encourage children for creative and adventurous inquiry in the digital domain through art. Käsityökoulu Robotti is a non-profit association.

Programming and electronic craft are essential in our curriculum. These subjects are approached with suitable methods for each age group through experiental and peer learning. Our teachers are a colorful bunch of media-artists, art educators, and craft educators. Käsityökoulu Robotti operates in three cities in Finland: Espoo, Turku, and Helsinki

We offer continuous weekly course for children as well as various workshops and camps. The workshops and camps are provided to every age group from toddlers to adults.

The electronic art teaching focuses on the frameworks between art, science, and technology, especially in digital technologies, electronics, programming and new manufacturing methods. The basis in our teaching is to increase the understanding and grasp of digital technologies through artistic practice.

 

 

Hantverksskolan Robotti

Hantverksskolan Robotti, som grundades 2012, lär ut elektronik och mediakonst till barn och unga. Vårt mål är att främja elevernas förståelse för vår elektroniska och programmerade omgivning och att uppmuntra dem till att ta den i besittning på ett kreativt och modigt sätt. Programmering och elektronisk byggande är centrala i undervisningen. Vi använder oss av metoder som stöder elevens eget kunnande, genom gemensamt lärande och genom att lära av varandra. Vår lärarkår består av ett färgglatt gäng mediakonstnärer, konstpedagoger och hantverkslärare. Hantverksskolan Robotti verkar i Esbo, Åbo och Helsingfors. Vårt undervisningsprogram består av grupper som träffas varje vecka och olika verkstäder och läger. Grupper och verkstäder ordnas för olika åldrar, allt från förskolebarn till gymasieelever. Hantverksskolan Robotti ordnar också verkstäder och kurser för vuxna och producerar öppet undervisningsmaterial.

Undervisning i elektronisk konst rör sig i gränslandet mellan konst, vetenskap och teknik, och berör speciellt digitala tekniker, elektronik, programmering och nya digitala produktionssätt. Utgångspunkten i undervisningen är att öka förståelsen för digitala medier och tekniker genom eget fritt konstnärligt arbete.

Contact information

Executive director: Roi Ruuskanen, roi(at)kasityokoulurobotti.fi