TAIDE + TIEDE.

Opetuksessamme yhdistyy tiede- ja taidekasvatus,  digitaalisten tekniikoiden oppiminen yhdessä perinteisten käden taitojen kanssa. Keksiminen, tutkiminen ja rakentaminen on sekä tiedettä että taidetta.

Robotti pyrkii ihmettelemään ja ymmärtämään maailmaa hauskan yhdessäolon ja oman oivaltamisen kautta!


Robotti facebookissa