TAIDE + TIEDE.

Opetuksessamme yhdistyy tiede- ja taidekasvatus,  digitaalisten tekniikoiden oppiminen yhdessä perinteisten käden taitojen kanssa. Keksiminen, tutkiminen ja rakentaminen on sekä tiedettä että taidetta.

Robotti pyrkii ihmettelemään ja ymmärtämään maailmaa hauskan yhdessäolon ja oman oivaltamisen kautta!