Yleistä

Tässä tehtävässä tärinäbottia ohjelmoidaan Microbitin avulla, eli robottiin yhdistetään hieman “älyä”.

Transistori on aikakautemme tärkein keksintö, sillä yhdistämällä useita transistoreita, saadaan rakennettua järjestelmä, joka erilaisin ehdoin toteuttaa haluttuja toimintoja. Transistori on lopulta se komponentti, joka mahdollistaa tietokoneen “älyn” kun konetta ohjelmoidaan. Tietokoneet toimivat lopulta sen varassa, kulkeeko virta halutussa virtapiirissä vai ei. Rakentamalla loogisia piirejä ja portteja, voidaan ohjata sähkö milloin mihinkin.

Ohjelmoimalla määritellään, missä ja milloin sähkön halutaan kulkevan. Nimenomaan transistorin avulla voimme rakentaa reittejä, jotka kytkevät osat päälle tai pois. Transistorin ohjausvirtaa ohjataan tässä tehtävässä mikrokontrollerilla. Sen avulla voimme tehdä esimerkiksi eilaisia ehtoja, milloin ja kuinka kauan moottori on päällä.

Materiaalit ja työkalut

  • Valobotti
  • Microbit
  • Diodi
  • 220 ohmin vastus
  • Hyppylankoja 2 kpl
  • Hauenleukajohtoja 2 kpl

Ohjeet

Irrota valobotista valovastus.

Kiinnitä diodin päät liittimiin. Katso miten päin (valkoinen viiva diodissa) ja mihin liittimiin diodi on aseteltu. Kytkentä ei toimi, mikäli diodi on väärinpäin.

Kytke vastuksen toinen jalka transistorin vasemmanpuolimmaiseen jalkaan ylhäältä katsoen ja jätä sen toinen jalka vapaaksi. Muistathan että vastus voi olla kumminpäin vain, joten voit liittää kumman jalan haluat sokeripalaan.Voit leikata tai taittaa “ulos” jäävää jalkaa hieman lyhyemmäksi.

Liitä yksi hyppylanka transistorin reunimmaiseen jalkaan/robotin virtalähteen –napaan (mihin moottorin musta johto menee).

Liitä hauenleukajohto vastuksen vapaaseen jalkaan.

Liitä toinen hauenleukajohto vapaaseeen hyppylankaan (kuvassa musta johto). Liitä hauenleukajohdot microbitiin kuvan mukaisella tavalla. Kiinnitä ne huolellisesti ja mielellään pystyasentoon, jotta liittimet pysyvät paikoillaan eivätkä aiheuta häiriötä Microbitin muille porteille.

Aloita robotin ohjelmoiminen. Mene osoitteeseen https://makecode.microbit.org/ ja aloita uusi projekti.

Nimeä projekti selkeällä nimellä.

Siirrä koodirakenteesta ehtolause “on start” roskiin.

Siirrä koodivalikosta välilehdestä “pins” komento “digital write pin” koodikenttään.

Muokkaa komennon ohjattavaksi pinniksi P1 (tämä on se pinni, missa robotti on kiinni Microbitissä).

Muokkaa komento menemään päälle (0=pois päältä, 1=päällä).

Raahaa välilehdestä Basic komento “pause” edellisen komennon jatkoksi. Pause-komennolla määritellään kuinka kauan edellinen komento on päällä, kunnes tulee seuraava komento.

Nyt koodi laittaa pinnin 1 päälle, eli moottori menisi robotissa päälle. Seuraavaksi se laitetaan myös menemään pois päältä. Aloita kopioimalla edellinen komento.

Vaihda komento ohjaamaan moottori pois päältä antamalla signaaliksi “0” eli pois päältä.

Laita jälleen jatkoksi pause-komento, jotta määritellään kuinka kauan moottori on pois päältä ennen kuin komento palaa taas alkuun ja jatkaa alusta. Nyt moottori menee päälle ja pois sekunnin viiveellä. Tämä toistuu niin kauan kuin virrat on päällä.

Lataa koodi Microbittiin, jotta ohjelma alkaa pyörimään. Paina download/lataa ja seuraa ohjeita. Raahaa .hex-tiedosto microbittiin joka näkyy omana kovalevynä.

Mitä seuraavaksi

Tehtävään liittyvät tagit:

Lisää tehtäviä löydät oppimateriaalit sivulta, eli täältä.