Seuraavassa tehtävässä rakennetaan sähköinen veistos. Tässä tehtävässä opit tärkeitä taitoja jotka liittyvät elektroniseen rakentamiseen. Elektroniikkaa rakennettaessa on aina ensin hyvä rakentaa kokeilukappale eli prototyyppi. Kokeilukappaleen voit valmistaa rakentamalla kytkennät hauenleukojohtojen avulla. Prototyyppi ei kuitenkaan sovellu pysyväksi raken- teeksi, sillä sen liitokset saattavat helposti pettää.

Tarvikkeet

  • Led
  • Painikenappi
  • 5 x hauenleukajohdot
  • Sähköjohtoa
  • 3V nappiparisto – esim. CR2032
  • Kuorimapihdit
  • Sivuleikkurit
  • Pahvilaatikko kotelointiin
  • Ruuvimeisseli, kynä tai muu terävä esine ledin ja painikkeen reikien tekemiseksi pahvilaatikkoon.
  • Sokeripaloja

Kun kytkentä toimii halutulla tavalla, voitte rakentaa siitä kestävämmän version, jonka voi siirtää laatikon sisälle. Kestävämpi versio rakennetaan käyttämällä sokeripaloja ja sähköjohtoa hauenleukajohtojen sijaan.

Laitteen toiminta perustuu virtapiiriin, joka saa sähkövirran kulkemaan virtapiirissä oleviin komponentteihin – tässä tapauksessa lediin.

Aloitakaa leikkaamalla ja kuorimalla sähköjohdosta kaksi kappaletta noin viiden senttimetrin mittaista johdon pätkää. Kuorikaa johtojen päät noin puolen senttimetrin matkalta.

Asettakaa hauenleukajohdot lyhyiden johdonpätkien jatkoiksi. Kuvassa toisesta johdonpät- kästä tulee keltainen hauenleukajohto ja toisesta punainen hauenlaukajohto.

Teippaa johdonpätkät pariston eri pinnoille ja pidä mielessä, kumpi johto on pariston (+) puolella ja kumpi (–) puolella.

Kytkekää toinen hauenleukajohto, joka tulee pariston (+) puolelta, ledin pidempään jalkaan.

Seuraavaksi kytkekää ledin lyhyemmästä jalasta johto painikenapin toiseen jalkaan (ei väliä kumpaan). Painike rakentuu kahdesta jalasta, jotka yhdistyvät kun napista painetaan.

Lopuksi liittäkää hauenleukajohto myös painikenapin vapaan jalan ja pariston (–) puolelta tulevan johdon väliin.

Mikäli valo ei syty, on todennäköisin syy se, että paristo on kytketty väärinpäin. Mikäli valo palaa koko ajan, on todennäköistä että painikenapin kannoilla olevat hauenleukajohdot osuvat toisiinsa. Tarkistakaa etteivät hauenleukajohdon päät osu toisiinsa vahingossa missään kohtaa kytkentää.

Liittäkää sähköiseen veistokseen lisää ledejä kytkemällä ne rinnankytkennällä toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että edellisen ledin (+) jalasta liitetään johto uuden ledin (+) jalkaan. Vastaavasti (–) jalasta siirrytään myös uuden ledin (–) jalkaan.

Mitä ledit voisivat olla veistoksessa? Millainen lopullinen veistos tulee olemaan. Mihin led asetetaan? Entä painike?

Nappipainikkeita on myös nelijalkaisina. Näissä painikkeissakin on kaksi napaa vaikka jalkoja on neljä. Nelijalkaisen painikkeen pohjassa on yleensä viiva. Viivan toisella puolella olevat jalat ovat sama napa kun taas toisella puolella olevat jalat ovat toinen napa.

Tehtävään liittyvät tagit:

Muita samankaltaisia tehtäviä

Lisää tehtäviä löydät oppimateriaalit sivulta, eli täältä.