Seuraavassa tehtävässä luodaan automaattinen piirustusgeneraattori, joka toimii sattuman- varaisesti luodun koodin varassa.

Aloita ohjelman luominen luomalla haluamasi näköinen piirrin. Piirtimenä voi toimia myös aiemmin luomasi hahmo. Esimerkissä piirtimenä toimii punainen ympyrä.

Aloita koodin rakentaminen jälleen valitsemalla Toiminnot-välilehdestä “kun klikataan (vihreä lippu)”. (1) Tämän jälkeen koodiin määritellään komennoksi Kynä-valikosta “pyyhi”.

(2) Nyt joka kerta kun vihreää lippua painetaan, puhdistuu myös edellinen piirustus pois ohjelmaruudusta.

Jatka koodia valitsemalla Tapahtumat-valikosta “ikuisesti” (3) ja raahaa se koodin rakenteeseen. Tämän sisään määritellään tapahtumaksi “kynä alas”. (4) Seuraavaksi komennoksi määrittele Liike-valikosta “osoita suuntaan”, (5) ja sen arvoksi määrittele Toiminnot-valikosta “valitse satunnaisluku välillä ( ) – ( )”. (6) Valitse arvoksi 1 – 360. Voit kokeilla myös muita arvoja. Kun kynälle on määritelty kulma, eli suunta, johon se sattumalta kääntyy, määritellään kuinka paljon kynä liikkuu jokaisen kierroksen aikana. Määrittele liike-valikosta ”liiku ( ) askelta”. (7) Määritä tähänkin sattumanvarainen arvo välillä 1-10 valitsemalla Toiminnot-valikosta “valitse satunnaisluku välillä ( ) – ( )” (8) ja anna kenttiin arvoiksi 1 ja 10. Yksi kierros koostuu ”ikuisesti”-komennon sisällä olevasta rakenteesta, jota ohjelma lukee alusta loppuun.

Paina vihreää lippua käynnistääksesi piirtogeneraattorin.

Tarkastele muodostuvaa kuvaa koko näytön kokoisena. Mitä kuvasta voi hahmottaa?

Lisää seuraavaksi piirtimeen uusia värejä ja eri kokoisia siveltimiä. Valitse Kynä-välilehdestä “muuta kynän väriä määrällä

( )”, (9) ja määritä sille satunnainen arvo Toiminnot-valikosta “valitse satunnaisluku välillä ( ) – ( )”. (10) Tee samanlainen muuttuja koskemaan myös kynän kokoa. Kokeile lisätä koodiin myös muita uusia komentoja, kuten eri Liike-valikon komentoja.

Tehtävään liittyvät tagit:

Lisää tehtäviä löydät oppimateriaalit sivulta, eli täältä.