Yleistä

Mitä tarkoittaa jännite? Mikä on voltti? Miten yleismittarilla mitataan, onko paristo edelleen toimiva.

Jännite on elektroniikan perusyksikkö ja se ilmaistaan kirjaimella V, joka tarkoittaa volttia. Voltti, siis jännite, on virtalähteen anodin ja katodin välinen sähkön potentiaaliero. Jos sähkövirran ajattelee olevan vettä vesivoimalassa, jännitteen voi ajatella olevan kuin vesivoimalan korkeusero voimalan padon yläreunan ja alareunan välillä. Mitä korkeampi ero on, sitä kovemmalla paineella ja vauhdilla vesi valuu voimalan läpi. Mitä suurempi potentiaaliero on esimerkiksi pariston + ja – napojen välillä, sitä suurempi on jännite.

Jännite on tärkeä tiedostaa, sillä liian suuri jännite rikkoo laitteen, kun taas liian pieni jännite ei käynnistä laitetta ollenkaan. Tässäkin voit ajatella liikkuvaa vettä. Suuri vesimassa jaksaa liikuttaa paremmin kuin pieni. Liian suuri vesimassa taas rikkoo eteensä tulevat heikot rakennelmat.

Materiaalit ja työkalut

Ohjeet

  • Tarkista, että yleismittarin johdot menevät kuvassa esitetyllä tavalla oikeille paikoille.
  • Käännä mittarin säädin osoittamaan asteikkoa V (voltti, eli jännite).
    Paristoja mitatessa sopiva yksikköarvo on merkitty 20 (V)
  • Kytke mittarin punainen johdin pariston +napaan ja musta –napaan.
  • Lue jännitteen suuruus näytöltä. Mikäli arvo on negatiivinen, on sinulla johdot väärinpäin; laita ne siis pariston napoihin toisin päin.

Mitä seuraavaksi

Kokeile mitata eri paristojen jännitteitä. Millaisia jännitteitä löydät? Mittaa myös pois käytöstä otettu “tyhjä” paristo. Mitä huomaat sen jännitteestä?

Pääset myöhemmin mittaamaan sähkövirtaa eli ampeereja.

 

Seuraavaksi voit tehdä virtapiirin hauenleukajohdoilla.

Tehtävään liittyvät tagit:

Muita samankaltaisia tehtäviä

Lisää tehtäviä löydät oppimateriaalit sivulta, eli täältä.