Työpajojen sisältö

If You Can’t Open It, You Don’t Own It” (nämä ehkä suomeksi)

Hakkerin opetuksen tavoitteena on herättää lasten kiinnostus ympäröivää luontoa, teknologiaa, laitteita ja esineitä kohtaan – miksi ja miten jokin asia toimii ja miten voin itse siihen vaikuttaa? Hakkerin työpajoissa maailmaa opetellaan ihmettelemään tieteen ja taiteen kautta. Opetuksessa yhdistyy käsityö-, teknologia-, taide- ja mediakasvatus. Hakkerin opetuksen keskeisiä teemoja ovat myös kierrätys ja kestävä kehitys.

Hakkerin opetus pohjautuu lapsen omaan aktiiviseen rooliin ja tutkivaan oppimiseen. Hakkerin opetuksen keskiössä on myös opitun tiedon jakamiseen muiden kanssa. Tieto ei ainoastaan siirry opettajalta oppilaalle, vaan Hakkerissa kannustetaan myös tiedon jakamiseen sekä oppilaiden kesken että oppilaalta opettajalle.

Hakkerin työpajoja pyritään suunnittelemaan yhteistyössä lasten kanssa. Suunnittelussa huomioidaan mitä lapset itse haluaisivat rakentaa tai mistä asiasta tai ilmiöstä he haluaisivat tietää enemmän. (Työpajoissa tehtävät asiat pyritään sitomaan lapsen muuhun arkiseen toimintaan Hakkerin ulkopuolella. )

Hakkerin työpajoissa pyritään luomaan puitteet lapsen luovalle toiminnalle. Hakkeri tukee lasten aktiivista omakohtaista oppimista tarjoamalla siihen välineet, tilan ja asiantuntevan opetuksen. Hakkerin opetuksesta vastaavat kasvatusalan ammattilaiset ja opiskelijat ja projektikohtaisesti eri alojen asiantuntijat ja ammattilaiset.

(Siteeraus joltain?)
STEAM (Science, Technology, Engineering, ART and Mathematics)

“Program or be programmed” (suomeksi?)