Opetus

Käsityökoulu Robotin opetuksen tavoitteena on herättää lasten kiinnostus ympäröivää luontoa, teknologiaa, laitteita ja esineitä kohtaan – miksi ja miten jokin asia toimii ja miten voin itse siihen vaikuttaa? Robotin työpajoissa maailmaa opetellaan ihmettelemään tieteen ja taiteen kautta. Opetuksen sisällöissä yhdistyvät käsityö-, teknologia-, taide- ja mediakasvatus. Keskeisinä teemoina opetuksessa ovat myös kierrätys ja kestävä kehitys.

Käsityökoulu Robotin opetus perustuu lapsen omaan aktiiviseen rooliin, tutkivaan oppimiseen ja opitun tiedon jakamiseen muiden kanssa. Robotti tukee lasten aktiivista omakohtaista oppimista tarjoamalla siihen välineet, tilan ja asiantuntevan opetuksen. Robotin työpajoissa yhdistyvät tiede ja taide, oppiminen ja hauskan pito!