Käsityökoulu Robotti

Käsityökoulu Robotti on vuonna 2012 perustettu lasten ja nuorten elektronisen taiteen koulu. Tavoitteenamme on edistää oppilaiden ymmärrystä elektronista ja ohjelmoitua ympäristöämme kohtaan ja kannustaa ottamaan se haltuun rohkeasti ja luovasti. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat ohjelmointi ja elektroninen rakentaminen, joita lähestymme ikäkausille ja oppilaan omaa osaamista tukevilla menetelmillä tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen kautta.

Käsityökoulu Robotti on vuonna 2012 perustettu lasten ja nuorten elektronisen taiteen koulu. Opettajakuntaamme kuuluu värikäs joukko mediataiteilijoita, taidekasvattajia ja käsityö-opettajia. Käsityökoulu Robotin toimipaikat sijaitsevat Espoossa, Turussa ja Helsingissä.

Opetusohjelmamme koostuu viikoittaisista lapsille suunnatuista kerhoista sekä erilaisista työpajoista ja leireistä. Opetusryhmiä löytyy eri ikäisille aina esikoululaisista yläkoululaisiin.

Elektronisen taiteen opetus painottuu  taiteen ja tieteen rajapintaan ja erityisesti digitaalisiin tekniikoihin, elektroniikkaan, ohjelmointiin ja uusiin tuotantomenetelmiin. Lähtökohtana opetuksessa on digitaalisen median ja tekniikoiden ymmärryksen lisääminen oman vapaan taiteellisen työskentelyn kautta.

Toimintaamme tukevat  Taiteen edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen kulttuurirahasto, Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Espoon kaupunki, Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora ja TOP-säätiö.