Vastus on eletkroniikan yksi yleisimmistä komponenteista. Sillä voidaan vaikuttaa sähkövirran määrään.

Vastuksen voi ajatella olevan kuin vesiletkun paksuus. Mitä pienempi letkun halkaisija on, sitä suurempi on veden kohtaama vastustus ja sitä vähemmän vettä pääsee virtaamaan. Päinvastoin mitä suurempi halkaisija letkulla on, sitä pienempi on veden kohtaama vastustus.
Vastukset toimivat samoin sähkövirralle. Mitä suurempi on vastuksen arvo, sitä suurempi on sen luoma vastustus sähkövirralle. Mitä pienempi vastuksen arvo on, sitä pienemmän vastustuksen se luo sähkövirralle. Ilman vastuksia sähkövirta kulkisi aina vain joko ”täysillä” tai ei ollenkaan.

Jos ajattelet sähkövirran olevan väreinä joko musta tai valkoinen, päällä tai pois, voisi vastuksia kuvailla siten että niiden avulla voidaan muuttaa sähkövirran kylläisyyttä. Sähkövirta ei olekaan täysin joko-tai, päällä tai pois, vaan mukaan tulee eri asteisia harmaan sävyjä.

Tärkeitä asioita vastusta valitessa on kaksi.
1. Valitse vastus, joka ei kuumene liikaa (kuumenemisen välttäminen on aina tärkeää elektronisessa rakentelussa). Vastuksia on eri teholuokille. Tässä oppimateriaalissa olevissa ohjeissa 0.25 wattinen (1/4W) vastus käy hyvin.
2. Valitse vastus, joka on arvoltaan (resistanssiltaan) käyttötarkoitukseesi sopiva. Eri komponentit saadaan toimimaan halutuilla tavoilla, kun niihin ohjataan haluttu määrä sähkövirtaa. Tätä säädetään vastuksien avulla. Suosittelemme perehtymään artikkeliin Ohmin laista, jossa kerrotaan sähkövirrasta, resistanssista ja jännitteestä sekä niiden välisestä suhteesta. Valinnassa voit myös noudattaa aina tehtävässä annettuja ohjeita. Muista siis käyttää tehtävässä annettua vastusta, jotta laite toimii turvallisesti ja halutusti.

Mistä tunnistaa vastuksen suuruuden?

Voit tunnistaa vastuksen suuruuden kolmella tapaa.
1. Usein vastuksia myydään isompina erinä, jolloin ”liuskaan” jossa ne myydään on tapana kirjoittaa jo kaupassa vastuksen arvo (eli resistanssi, jota merkataan merkillä ohm Ω). Kuitenkin merkinnöistä jätetään monesti tuo merkki pois ja tilalla on pelkkä numero. Merkintä K taas tarkoittaa päätettä -kilo, eli merkintä 2.2K (usein muodossa 2K2) tarkoittaa 2200Ω vastusta.
2. Vastuksen arvon voi lukea sen värillisistä raidoista. Tämän lukemiseen voi käyttää joko jotakin lukuisista netissä olevista sovelluksista tai lukemisen voi tehdä taulukkoa apuna käyttäen. Taulukossa jokaisella värillä on oma arvonsa.

(Kuva vastuksesta, kuva taulukosta)

3. Vastuksen resistanssin voi mitata yleismittarilla. Lue lisää yleismittarin käytöstä täältä.