Yleistä

Projection mapping on tekniikka jolla kuvia ja videoita voidaan heijastaa videoprojektorilla eri kokoisille ja muotoisille pinnoille. Usein projection mappingin avulla esimerkiksi heijastetaan kolmiuloitteisia animaatioita esimeriksi julkisten rakennusten julkisivuihin luoden illuusioita joita muuten ei olisi. Julkisivu projisoinnit toteutetaan suurtehoprojektoreilla, mutta projection mappingiä voi toteuttaa myös pienemmillä projektoreilla ja pienemmässä mittakaavassa.

Ohjelmia projection mappingin toteuttamiseen on useita. Tämän ohjeen videoveistokset on toteutettu 7-8 vuotiaiden kanssa hyödyntäen tableteille saatavaa Projection Mapper ohjelmaa. Veistoksien animaatiot on toteutettu Animatic ohjelmalla.

Materiaalit ja työkalut

  • Videoprojektori
  • Tablet tietokone
  • Johto tabletin ja projektorin liittämiseen
  • Adapteri tabletin ja monitorin johdon väliin
  • Pahvilaatikoita
  • Valkoista maalia tai liimaa ja valkoista paperia
  • Teippiä

Ohjeet

Voitte aloittaa tekemällä ensin kahden kuvan kynä-animaatiot lämmittelyksi ennen siirtymistä digitaalisille laiteille. Löydät paljon ohjeita internetistä. Tarvitsette siihen vain paperia ja lyijykyniä.

Tehkää ryhmissä videoveistokset. Veistos voi esimerkiksi olla valkoisiksi maalatuista tai valkoisella paperilla päällystetyistä pahvilaatikoista koottu rakennelma. Jokainen ryhmäläinen saa tehdä animaation yhteen osaan veistoksesta.

Tehkää yksinkertaiset kahden kuvan animaatiot Animatic-ohjelmalla tai vastaavalla animaatio-ohjelmalla. Tehdessä animaatiota pitäkää mielessä veistoksenne laatikkomainen muoto. Konkreettisten asioiden, kuten esimerkiksi ruumiinosien piirtämisen lisäksi voitte kokeilla miten erilaisia ”pintoja” kuten karvoja tai ihoa voidaan saada elämään kahden kuvan animaatiolla.

Tallettakaa video tabletin muistiin ja avatkaa se seuraavaksi Projection Mapper -ohjelmassa.

 

Yhdistäkää tabletti videotykkiin oikeilla johdoilla ja tarvittavalla adapterilla. Videotykin heijastuspinnan tulee peittää ja osua kaikille pinnoille mihin haluatte heijastaa omia videoitanne tai animaatioitanne.

HUOM! Veistosta (laatikoita) ja videoprojektoria ei saa liikuttaa enää kun alatte asetella tekemienne animaatioiden heijastuksia veistoksen pinnoillenne.

 

 

Avatkaa Projection Mapper -ohjelma. Tehkää jokaiselle pinnalle oma suorakaide-laatikko, mihin tekemänne animaatiot asetetaan. Raahaa laatioiden kulmat Projection Mapper -ohjelman avulla samoihin kohtiin oikeiden laatikoiden kulmien kanssa. Jos kulmat eivät tahdo jäädä oikeisiin kohtiin paina magneetti-kuvaketta, niin asettaminen toimii vapaasti. Tuo Animaticissa tekemäsi animaatio Projection Mapper-ohjelmaan Material Selection osiossa.

 

Kun video on tuotu oikeaan suorakaiteeseen voit tarkistaa osuuko se oikein heijastettavaan pintaan ja muokata kulmia sen mukaisesti. Kun kuva on kohdillaan voit lukita sen painamalla lukko symbolia.

Luo tämän jälkeen uudet ”ikkunat” muille videoille, tuoda ne ohjelmaan ja asetella oikeisiin kohtiin.

Kun video on tuotu oikeaan suorakaiteeseen voit tarkistaa osuuko se oikein heijastettavaan pintaan ja muokata kulmia sen mukaisesti. Kun kuva on kohdillaan voit lukita sen painamalla lukko symbolia.

Luo tämän jälkeen uudet ”ikkunat” muille videoille, tuoda ne ohjelmaan ja asetella oikeisiin kohtiin.

Mitä seuraavaksi?

Voitte tehdä projection mappingiä myös heijastamalla kuvaamianne videoita. Heijastakaa kuvia seinään ja luokaa siihen animaatioita!

Voit myös jatkaa animaation tutkimista tekemällä ja ohjelmoimalla oman pelihahmon Scrathissä.