Käsityökoulu Robotti tarjoaa lukuvuoden 2018-2019 aikana kolmea KULPS!-työpajaa espoolaisille koululuokille Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. 1.-2. luokkalaisten kanssa sukellamme piirto-robottien maailmaan Piirtobotti-pajassa, 3.-6. luokkalaiset taas pääsevät tutkimaan miten valo saa robotin liikkeelle Valobotti-pajassa –  ja yläkoululaisille on tarjolla johdanto Arduino-ohjelmointiin ja elektroniseen taiteeseen Koodi käskee! -pajassa.

Työpaja tilattavissa 5.9.2018-30.5.2019 välillä keskiviikko tai torstai aamupäiviksi klo klo 9.30-11.00 tai 11.30-13.00. Työpajat järjestetään Lasten kulttuurikeskus Aurorassa (Järvenperäntie 1-3. 02940 Espoo). 

Varaukset: elina@kasityokoulurobotti.fi 

 

HUOM! Työpaja on espoolaiselle luokalle maksuton KULPS kulttuuripolun Kerran lukuvuodessa -käyntinä. Kunkin luokan on mahdollista käydä maksuttomasti yhdessä Kerran lukuvuodessa -kohteista lukuvuoden aikana. Lisäksi lukuvuoden aikana voi käydä yhdessä tai useammassa KULPS kulttuuripolun Mielin määrin -kohteessa. Koulujen käytössä ovat myös kirjasto- ja liikuntapolkujen sisällöt. Lisätietoja www.espoo.fi/kulps

PIIRTOROBOTTI-TYÖPAJA (1.-2. lk)

Piirtorobotti-työpajassa rakennetaan omat piirtorobotit! Tutustumme yhdessä ihmetellen ja tutkien sähköön, virtapiiriin, elektroniikan osiin eli komponentteihin ja kokeilemme erilaisten sähkörakentamisen työkalujen käyttöön. Työskentelyn lomassa pohdimme millaisia robotteja on olemassa, miten ne toimivat ja miksi niitä on olemassa. Entä millaisia olivat menneisyyden robotit ja millaisia ne ovat tulevaisuudessa? Työpaja on suunnattu alkuopetusikäisille. Robotit rakennetaan 2-3 kolmen hengen raksailu-tiimeissä, missä kaikki pääsevät tekemään oman osansa. Ryhmät saavat robotin omakseen kouluun vietäväksi.Työpajaan voidaan ottaa enimmillään kolmenkymmenen oppilaan ryhmä. Toivomme että jokaista 12 oppilasta kohden ryhmän mukana on yksi aikuinen auttamassa työpajassa.

VALOBOTTI-PAJA (3.-6.lk)

Valobotti-työpajassa rakennetaan oma valolla-ohjattava robotti, joka menee päälle kun siihen osoittaa taskulampulla! Työpajassa tutustutaan yksinkertaisen rakentamisen kautta virtapiiriin ja elektroniikan komponentteihin eikä aiempaa kokemusta tarvita. Rakentamisen lomassa pohdimme omaa elektronista ympäristöämme ja pyrimme ymmärtämään sen toimintatapoja. Robotin rakentaminen tehdään kahden tai kolmen oppilaan ryhmissä. Ryhmä saa tehdyt robotit itselleen kouluun vietäväksi. Työpajan osallistujat saavat vinkkejä jatkotyöskentelyyn mm. elektronisessa rakentamisessa. Työpajaan voidaan ottaa enimmillään kolmenkymmenen oppilaan ryhmä. Toivomme että jokaista 12 oppilasta kohden ryhmän mukana on yksi aikuinen auttamassa työpajassa.

KOODI KÄSKEE!-TYÖPAJA (7.-10.lk)

Koodi käskee! -työpajassa tutustumme interaktiivisen sähkötaiteen tekniikoihin lyhyiden ohjelmointitehtävien kautta. Tutustumme alaan esimerkkiteosten avulla ja teemme näiden johdattelemana fyysisten laitteiden ohjelmointiharjoituksia hyödyntäen Arduino-ohjelmointialustaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Arduino on noussut käytetyimmäksi alustaksi erityisesti taiteen ja Maker-kulttuurin parissa. Pohdimme pajassa myös suhdetta ympäröivään ohjelmoituun ympäristöömme. Samanlainen teknologia on eri muodoissaan läsnä myös jokapäiväisessä elämässämme. Monet mekaanisilta vaikuttavat laitteet ovat viime kädessä ohjelmakoodin ohjaamia. Työpajaan voidaan ottaa enimmillään kahdenkymmenen oppilaan ryhmä.

Koodi käskee! -työpaja toimii hyvänä johdantona ohjelmointiin ja sen luovaan käyttöön. Pajassa annetaan avaimia omaan jatkotyöskentelyyn koulussa.