Käsityökoulu Robotin ja Espoon kaupungin viikoittainen HOP-kulttuurikerho aloittaa toimintansa Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurorassa keväällä 2018.

Käsityökoulu Robotin HOP-kerhossa tutustutaan elektroniikkaan, ohjelmointiin ja uusiin digitaalisen tuottamisen ilmiöihin ja mahdollisuuksiin. Kerho on maksuton ja se on suunnattu Lastenkulttuurikeskus Pikku-Auroran lähistöllä Espoon Järvenperässä sijaitsevien koulujen 3.-6. luokkalaisille oppilaille. Ohjaajana kerhossa toimii Käsityökoulu Robotin Markus Heino.

Kerholainen voi osallistua kerhoon heti sen aloitusajasta alkaen tai oman koulupäivän päätyttyä.

Ilmoittautumiseen pääsee tästä linkistä


Lisätietoa HOP-kulttuurikerhoista

HOP!-kulttuurikerhot on suunnattu peruskoululaisille, ja niille osallistuminen on maksutonta. Kerhot järjestetään heti koulupäivän jälkeen joko omalla koululla tai läheisessä kulttuuritilassa.

Kerhojen taiteenlajit on valikoitu suoraan espoolaisten lasten ja nuorten esittämistä harrastustoiveista, joita Opetus- ja kulttuuriministeriö keräsi valtakunnallisella koululaiskyselyllä. Suosituimpia kulttuuriharrastuksia kyselyssä olivat valokuvaus, elokuvan ja animaation tekeminen, kuvataide, mediataide sekä parkour ja street dance.

Lukuvuonna 2017–18 HOP!-kulttuurikerhoja järjestetään Espoonlahden ja Olarin alueella yhdeksällä eri koululla. Tämän lisäksi HOP!-kulttuurikerhoja on tarjolla Kannusalissa, Karatalossa ja Pikku-Aurorassa.

HOP! -kulttuurikerho on viikottainen harrastus. Kerhoja ohjaavat alansa ammattilaiset. Kouluilla järjestettävien kerhojen kumppaneina ovat Espoon kuvataidekoulu, Suomen Sarjakuvakeskus sekä Tanssikoulu DCA. Kulttuuritiloissa kumppaneina ovat Sanaleikkikoulu Eilabertta, Käsityökoulu Robotti, Valopaja ja Hupsansaa.

Espoon kulttuurin tulosyksikkö aloitti HOP!-kerhotoiminnan syksyllä 2017 tarjotakseen peruskouluikäsille lisää matalan kynnyksen mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin. HOP! -kulttuurikerhot ovat osa hallitusohjelman kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastetuntien järjestämistä.

Tuotantoassistentti Miia Salminen, miia.salminen@espoo.fi, 050 3851624

Lue lisää kerhoviikon sisällöistä: espoo.fi/hopkulttuurikerhot