Tarvikkeet:

  • Arduino UNO
  • Led
  • 2 x 220 ohmin vastus
  • Painikenappi
  • Koekytkentälevy
  • Hyppylankoja
  • USB A to B-kaapeli

Kytkennän rakentaminen

Jotta voit ohjelmoida valon vilkkumaan nappia painamalla, tulee kytkentään tietysti liittää nappi. Rakenna kytkentä kuvan mukaisesti. Kytkennässä napin toinen jalka tulee kytken- täkiskolle, joka yhdistyy Arduinon 5 V:n käyt- töjännitteeseen. Huomaa, että jännite voidaan ohjata aluksi koekytkentälevyn (+)-kiskolle, josta jännite ohjataan edelleen napin ohjatta- vaksi. Koekytkentälevyn (+)-kiskon voi ajatella toimivan kuin jatkojohto, joka liitetään seinän pistorasiaan.

Napin toinen pää yhdistetään pinniin 2. Kytkentää ei voi kuitenkaan jäättää näin, sillä silloin vaarana on Arduinon pinnien tuhoutuminen
liian suurella sähkövirralla. Jotta sähkövirta saadaan pienemmäksi, liitetään napista tulemaan vielä vastus joka yhdistetään koekyt-kentälevyn (–)-kiskolle. Sama (–)-kisko tulee liittää vielä Arduinossa vapaaseen GND-pinniin. Voit liittää myös led-valon GND hyppylangan tähän samaan koekytkentälevyn (–)-kiskoon tai hypätä suoraan Arduinon GND-pinniin.

Ohjelmakoodin rakentaminen

Muokataan S4A-koodia siten, että valo alkaa vilkkumaan kun nappia painetaan. Jotta toiminto tapahtuisi, on aluksi luettava napin painallus, jonka jälkeen voimme määritellä mitä sitten tapahtuu.

Voit jatkaa skriptin rakentamista edellisen skriptin pohjalta. Raahaa samalle Skriptit-alueelle Ohjaus-väli- lehdestä “jos / muuten” -komento. (1) Vie komento 10 kertaa toistuvan vilkkuvan valon määreeksi. Komento pyytää täyttämään ehdon tyhjällä lokerolla. Valitse Liike-välilehdestä “sensor digital2 pressed?” (2) -ehto, ja raahaa se ehdon kohdalle. Lisää vielä ”Muuten”-komennon alle ”digital 13 o ”, jotta led ei pala, kun nappia ei paineta. Lisää Ohjaus-välilehdestä ”ikuisesti”-komento (3) ja raahaa se välilyönnin painamisen jälkeen kattamaan koko skriptiä.

Nyt kun Arduino tunnistaa, että painike joka on kytketty pin2:een on painettu alas, aloittaa se sille määritellyn komennon. Komentona käytetään tällöin edellä ollutta valon vilkuttamista pinnissä 13.