Tarvikkeet:

  • Tietokone
  • Arduino-kehitysalusta
  • USB A to B -kaapeli

Arduino-kehitysalustaan pitää tehdä pieni ennakkovalmistelu Arduino IDE:n kautta ennen kuin voit siirtyä käyttämään S4A-ohjelmointiympäristöä. Ohjelmassa tulee ladata rmwa- re-skripti, jotta Scratch for Arduino osaa ohjata Arduino-kehitysalustaa, kun se liitetään kiinni tietokoneeseen.

Asentamisessa on kolme vaihetta: Arduino IDE -ohjelmointiympäristön asentaminen tietokoneelle, S4A firmwaren asentaminen tietokoneelle.

Arduino IDE:n lataaminen ja esiasetukset

Kun asennat Arduino IDE:n tietokoneellesi, ohjelman nimi on pelkästään Arduino. Selkeyden vuoksi puhumme tässä oppaassa Arduino IDE:stä puhuttaessa tietokoneelle asennetusta ohjelmasta.

Lataa ensin Arduino IDE osoitteesta www.arduino.cc > Downloads. Kun olet asentanut Arduino IDE-ohjelmointiympäristön, voit avata ohjelman.

Jos uusi projekti ei avaudu automaattisesti, tai sinulla on auki vanha projekti, valitse File > New. Liitä Arduino kiinni tietokoneeseen USB A to B -kaapelilla.

Tarkista seuraavaksi, että sinulla on Arduino IDE:ssä oikeat asetukset oikealle Arduino-kehitysalustalle. Mene valikkoon Tools > Board ja valitse Arduino/Genuino Uno. Mikäli käytät jotakin toista Arduino-kehitysalustaa, valitse sen mukainen nimi valikosta.

Seuraavaksi valitse käyttöön oikea USB-portti menemällä Tools > Serial Port-valikkoon. Mikäli käytät Windows- käyttöjärjestelmää, löytyy oikea yhteysportti listalta jostakin COM-alkuisesta vaihtoehdosta. Applen käyttöjärjestelmissä valitse /dev/cu.usbmodem-alkuinen vaihtoehto. Linux-käyttöjärjestelmissä oikea portti löytyy /dev/ttyACM-alkuisesta vaihtoehdosta.

S4A Firmwaren lataaminen koneelle ja Arduinoon

Etsi seuraavaksi laiteohjelmisto eli firmware osoitteesta s4a.cat > Downloads -kohdasta löytyvän linkin kautta (tai suoraan http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware16.ino).

Kopioi ja liitä edelliseltä sivulta löytämäsi firmware-skripti Arduino IDE:hen. Lataa se Arduinoon ohjelman yläreunassa olevaa Upload-kuvaketta (1) painamalla. Huomioithan että Arduino-kehitysalustan tulee olla liitettynä USB A to B -kaapelilla tietokoneeseen.

Kun Arduino ilmoittaa “Done uploading”, (2) voit avata S4A-ohjelman, jonka asentaminen neuvotaan seuraa- vassa kappaleessa. Nyt S4A-ohjelma kykenee kommu- nikoimaan Ardui- no-kehitysalustan kanssa USB-kaapelin ollessa kytkettynä kehitysalustan ja tietokoneen välillä. Muistathan, että rmware tulee ladata jokaiseen Arduino-kehitysalustaan aina erikseen.

S4A ja sen lataaminen

Lataa Scratchiin pohjautuva Arduinon ohjelmointiympäristö osoitteesta s4a.cat -> Downloads.

S4A-ohjelmointiympäristön käytössä ajatuksena on, että voit tutustua helposti ja selkeästi ohjelmoinnin logiikkaan aiemmin tutuksi tulleella Scratchiin pohjaavalla graafisella ohjelmointikielellä, sekä soveltaa jo aiemmin oppimaasi elektroniikan ohjelmoimiseksi.

S4A-ohjelmointiympäristö mukailee alkuperäisen Scratchin (v. 1.0) ulkoasua. Kaikki sen toiminnot ovat kuitenkin pääosin yhtäläiset Scratchin uusien versioiden kanssa. Pelkästään Arduinoa ohjelmoitaessa (käytettäessä ledejä, pietsoelementtiä tai moottoria) et juurikaan tarvitse S4A:n ohjelmaruutua. (3) Ohjelmaruutu on kuitenkin tarpeellinen, mikäli haluat luoda ohjelman joka reagoi ulkoiseen painikkeeseen. Voit vaihtaa ohjelman suomen kieliseksi maapallokuvakkeesta. (4)

Muista aina S4A-ohjelmointiympäristöä käyttäessäsi, että Arduinossa tulee olla ladattuna S4AFirmware -koodi, eli oikea laiteohjelma, jotta kykenet ohjaamaan Arduino-kehitysalustaa. Jos käytät välissä Arduinoa sen omassa IDE-ohjelmointiympäristössä, tulee sinun aina ladata S4AFirmware-koodi uudelleen Arduinoon IDE:n kautta.

Huomaathan että S4A-ohjelma ei saa olla auki samaan aikaan, kun lataat rmwarea Arduino IDE:n kautta!