Tässä osiossa tutustutaan Arduino-kehitysalustan käyttöön Scratch for Arduino -ohjelmointiympäristön avulla. Arduino on avoin digitaalisesti ohjelmoitava elektroniikan kehitysalusta, jota voidaan ohjelmoida ohjaamaan esimerkiksi valoja ja moottoreita. Sen kanssa voidaan myös käyttää sensoreita jotka reagoivat ympäristöön. Arduinoa käyttämällä voit rakentaa itse laitteiston kytkemällä siihen haluttuja komponentteja sekä ohjelmoimalla laitteistolle toimintaohjeet.

Arduino koostuu kahdesta pääosasta, jotka ovat fyysinen Arduino-kehitysalusta ja sen ohjaamiseen käytettävä ohjelmointiympäristö Arduino IDE, jota käytetään tietokoneella. Arduino IDE on korvattavissa erilaisilla vaihtoehtoisilla ohjelmointiympäristöillä, kuten oppaassa käyttämällämme Scratch for Arduino (S4A) -ohjelmointiympäristöllä. S4A on helppo askel oppaassa aiemmin tutuksi tulleen graafisen Scratch-ohjelmoinnin jälkeen.

Kaikki ohjelmointiympäristöt toimivat jollakin ohjelmointikielellä, ja ne ladataan lopuksi ohjelmoitavaan koneeseen. Latausvaiheessa ohjelmointikieli muutetaan konekieleksi, joka koostuu lopulta binäärisestä, siis luvuista 1 ja 0 koostuvasta, digitaalisesta lauseesta. Tällöin laitteessa sähkövirrat ovat joko päällä tai pois päältä. Näitä digitaalisia sähkövirtoja ohjataan siis ohjelmoimalla. Arduino-kehitysalusta toimii siis kuin rakennettavan laitteen aivoina, ja muu laitteen elektroniikka sen kehona. Sen eri liittimistä eli pinneistä voi ajatella lähtevän erilaisia hermosäikeitä kohti kehon eri osia käskien komponentteja menemään päälle ja pois. Ohjelmoijana syötät halutut ajatukset eli koodin laitteen aivoihin, josta eri komennot lähtevät eri osille.

Ei muuta kuin ohjelmoimaan sähkövirtoja!

Huomioithan myös, että et voi käyttää Arduinoa tabletilla, vaan tarvitset tietokoneen!