Kansallisen mediataitoviikon päätteeksi Käsityökoulu Robotti julkaiseen uuden ROBO2 – Elektroniikan ja ohjelmoinnin alkeita varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen –oppaan ja tehtäväpankin vapaasti kaikkien opetuskäyttöön.

Käsityökoulu Robotin ROBO2 -opas johdattelee tutkimusretkelle teknologisoituvaan ja digitalisoituvaan maailmaan. Opas sisältää sarjan innostavia elektronisen rakentamisen ja ohjelmoinnin tehtäviä hyödynnettäväksi osana omaa opetustoimintaa. Oppaan sisällöt on suunnattu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen opettajille ja muille kasvatusalalla toimiville itseopiskelumateriaaliksi ja ideapankiksi. Opas tähtää luomaan edellytyksiä toteuttaa taidekasvatuslähtöistä mediakasvatusta, jossa tavoitteena on oman kokemuksen tunnistaminen mediakulttuurin keskellä ja omaehtoisen ilmaisun luominen median keinoin. Oppaan kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen toimijat, mutta tehtävistä löytyy haastetta ja innostavaa tekemistä kaiken ikäisille! Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut oppimateriaalia.

Voit ladata ROBO2-oppaan pdf-version täältä.

Oppaan tehtävät löytyvät myös Käsityökoulu Robotin kotisivujen tehtäväpankista.

Kotisivuilta on löydettävissä myös aiemmin ilmestynyt ROBO1 – Elektroniikkaa ja askartelua -opas.

 

Hyvää mediataitoviikkoa kaikille!

#mediataitoviikko

#ihmisteninternet

#kasityokoulurobotti