ScratchJr:ssä on mahdollista ohjata hahmoja myös toisten hahmojen kautta. Rakennamme seuraavaksi vuorovaikutteisen elävän taulun, jonka saa liikkeelle painikkeesta.

Piirtäkää ensin haluamanne kuva. Piirtäkää kuva hahmona, jotta voitte ohjelmoida siihen toimintoja. Piirtäkää seuraavaksi ohjainpainike. Voitte piirtää haluamanne painikkeen. Voitte esimerkiksi hyödyntää ympyrä-, neliö- tai kolmiotyökaluja.

Seuraavaksi molemmille piirretyille hahmoille ohjelmoidaan toiminnot. Aloittakaa painikkeesta valitsemalla se hahmovalikosta, jolloin sen ympärillä on keltainen reunus. (1)

Valitkaa keltaisesta valikosta ensin kosketus-komentopalikka ja raahatkaa se ohjelmointi-kenttään. Valitkaa samasta valikosta seuraavaksi kirjeen lähetys-palikka (2) ja liittäkää se skriptijonoon seuraavaksi. Tämän jälkeen voitte sulkea skriptin punaisesta valikosta löytyvällä punaisella lopetus-palikalla. (3)

Ohjelmoidaan seuraavaksi piirtämänne kuva. Valitkaa kuva ensin hahmovalikosta. Tämän jälkeen raahataan keltaisesta ohjelmointivallikosta saa kirjeen -palikka (1) ohjelmointikenttään. Raahatkaa samaan skriptiin sinisestä valikosta pyörin oikealle-palikka.(2)

Painakaa pyörimis-palikan alla olevaa numeroa, ja voitte määrittää kuinka monta askelta kuva pyörii. Päättäkää skripti punaisesta valikosta löytyvällä lopetus-palikalla. Kuvanne liikkuu nyt kun painiketta painetaan!

Piirtäkää lisää painikkeita ja ohjelmoikaa niistä jokainen lähettämään eri värinen kirje. Ohjelmoikaa hahmolle uudet skriptit jokaiselle eri väriselle saadulle kirjeelle. Miten hahmonne liikkuu, kun se saa kunkin kirjeen?

Entä olisiko kuvassa useampia hahmoja jotka reagoivat painikkeisiin? Tai entä jos hahmot reagoisivatkin toisiinsa?

Osaisitteko tehdä peliohjaimen?

Muistateko kirjeleikin? Saitko sinä millaisen komentokirjeen?