Tarvikkeet:

 • Arduino UNO
 • Koekytkentälevy
 • 2N3904- tai 2N2222-transistori
 • 2 x 220 ohmin vastus
 • 1N4007-diodi
 • Pietsoelementti
 • 1 × led
 • Hyppylankoja
 • Sähköjohtoa
 • Pienoissähkömoottori tai mini-värinämoottori (ks. edellisen tehtävän tarvikelista)
 • USB A to B -kaapeli

Lopuksi yhdistämme edellä esitetyt sisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi eli teokseksi, joka rakentuu ohjelmoitavasta liikkeestä, valosta sekä äänestä!

Kokonaisuudesta voitte rakentaa juuri sellaisen teoksen kuin haluatte. Pohtikaa esimerkiksi mitä liike mahdollistaa ja mitä valo tuo lisää teokseen.

Kytkennän rakentaminen

Kytkentöjen rakenne kannattaa hahmottaa kolmena kokonaisuutena, joissa kytkennät on rakennettu erikseen yhdelle ledille, moottorille sekä pietsoelementille. Jokaisen komponentin (led, pietsoelementti ja sähkömoottori) kytkennät on esitelty edellisissä kappaleissa. Huomioi, että jokaisen komponentin (–)-johto yhdistyy koekytkentälevyssä yhteiseen (–)-kiskoon, joka johtaa mihin tahansa Arduinon gnd-pinniin.

Muista tehdä sähköjohdoista tarpeeksi pitkiä, mikäli haluat vetää moottorin, valot ja pietson hieman kauemmas koekytkentälevystä, esimerkiksi rakennettaessa liikkuvaa tärinärobottia. Kiinnitä osat robottiin käyttäen kuumaliimaa. Muista ettei sähkömoottorilla voi pyörittää kovinkaan painavaa kappaletta. Suosi siis hyvin kevyitä materiaaleja.

Liian suuri rasitus moottorissa voi aiheuttaa transistorin ja Arduinon vioittumisen. Voit liittää moottoriin esimerkiksi kevyen epäkeskokappaleen joka synnyttää tärisevän liikkeen tai voit käyttää valmista mini-värinämoottoria.

Ohjelmakoodin rakentaminen

Tämän jälkeen määritellään kuinka monta kertaa toiminto tapahtuu. Esimerkissä tapahtuman halutaan toistuvan [5] kertaa. (1)

Tapahtumassa käynnistetään moottori (pinni 10), (2) led (pinni 11) (3) sekä pietso (pinni9) (4) päälle sekunniksi, käyttämällä “digital [ ] on”-komentoja. Huomaa, että pietson äänen arvoksi on määritelty 100 (5) (välillä 0-255) ja se asetetaan “analog [ ] value ( )”-komennolla.

Tämän tapahtuman kestoksi määritellään 1 sekuntia “odota [1] sekuntia”-komennolla. (6)

Tämän jälkeen toiminnot keskeytetään sekunniksi käyttämällä “digital [ ] o ”-ko- mentoja, (7) sekä “analog [ ] value (0)”-komentoa. (8)

Muista myös määritellä, kauanko signaalit ovat pois päältä, (9) ennenkuin palataan komentorivin alkuun. Tämä luuppi toistuu halutun määrän, eli esimerkissä viisi kertaa.soittamaan laskevan äänen.

Näin voit luoda päivitetyn version Robo1-julkaisun tärinärobotista! Nyt se liikkuu, vilkuttaa valoa ja päästää ääntä. Mitähän seuraavaksi?!