Äänikone on fantasiasoitin; syntetisaattori, joka soittaa tekemiänne ääniä. ScratchJr-hahmot voivat olla muitakin kuin henkilöitä, eläimiä, kulkuneuvoja tai muita esineitä. ScratchJr:ssä kaikkien asioiden, joiden halutaan liikkuvan tai joiden toivotaan olevan muuten vuorovaikutteisia niin, että niissä on jokin toiminto tulee olla omina hahmoinaan. Näin myös soittimen painikkeet pitää luoda omina hahmoinaan.

Piirtäkää ensin soittimeen painikkeet. Harjoitelkaa neliö-, ympyrä- ja kolmiotyökalujen käyttöä piirtäessänne painikkeita. Piirtäkää yksi kolmio, yksi ympyrä ja yksi neliö.

Maalikannutyökalulla voitte värittää painikkeet helposti. Valitkaa ensin maalikannutyökalu ja haluamanne väri. Tämän jälkeen painakaa piirtämänne muodon keskelle värittömään kohtaan, niin se täyttyy automaattisesti väristä. Harjoitelkaa maalikannutyökalun käyttöä kaikkiin painikkeisiin!

Seuraavaksi on aika ohjelmoida painikkeet ja äänittää niihin äänet. Valitkaa ensin keltaisesta koodivalikosta kosketus-aloituspalikka. (1) Valitkaa seuraavaksi vihreä äänivalikko ja äänittäkää edellisen tehtävän mukaisesti äänet fantasiasoittimen painikkeille.

Pohtikaa millaisia äänet voivat olla? Tehkää äänet itse tai äänittäkää ne ympäristöstänne. Piirtäkää lisää painikkeita tarpeen mukaan!

Jos käytössänne on useampi tabletti, voitte rakentaa usemman soittimen ja pitää konsertin!