Leikissä luodaan omia komentoja ja tulkintoja, joilla määritellään millainen kuva piirtokoneesta tulee tulostaa. Mikäli käytössä on ruutupaperia, voidaan leikissä hyödyntää myös pikselileikin ajatusta komentorivillä kirjoittamisesta. Leikissä syntyy kuvan sanallistamis- ja tulkintatilanteita, joissa pohditaan kuinka hyvin kuvaus osuu yhteen yhdessä esitettyjen tulkintojen kanssa.

Leikissä valitaan yksi henkilö koneen sisälle tietokoneeksi, joka noudattaa hänelle annettuja piirtämisohjeita mahdollisimman tarkasti. Taidekoneen sisällä oleva henkilö ei näe alkupe- räistä kuvaa, mutta kuulee ääneen lausutut tulkinnat kuvasta. Ääneen lausuttujen kuvausten perusteella kone tulkitsee, piirtää ja tulostaa uuden kuvan tulostusaukkoa pitkin.

Tarvikkeet:

  • Iso pahvilaatikko ja askarteluvälineitä
  • Piirustuspaperia
  • Tusseja ja kyniä
  • Vapaavalintaisia kuvia tulkittaviksi
  • Vapaasti sovellettavaa elektroniikkaa rakenteisiin, kuten led-valoja

Valmistelu:

Lavastakaa iso pahvilaatikko taidekoneeksi. Taidekoneen kyljessä on tulostusaukko. Lisäksi taidekoneen tietokoneen (oppilaan) tulee olla helposti vaihdettavissa, joten jonkin kyljen kannattaa toimia koneen luukkuna. Kannattaa myös huolehtia, että sisälle pääsee tarpeeksi valoa jotta taidekone näkee piirtää.

Leikin kulku:

Ryhmässä katsotaan ja tulkitaan kuvaa. Kone kuuntelee mitä tulkintoja ja huomioita kuvasta kerrotaan. Tulkinnat ja huomiot voivat olla esimerkiksi: “Kuvan keskellä on musta koira. Koiran suussa on luu. Koira katsoo oikealle. Koiralla on punainen kaulapanta. Koiran häntä heiluu. Koiran vasemmalla puolella on puu.”

Yksi henkilö valitaan aina kerrallaan tietokoneeksi taidekoneen sisälle. Tämä henkilö ei saa nähdä alkuperäistä kuvaa. Tietokoneen tehtävänä on tulkita koneeseen syötetty ääniviesti (muiden kuvailut kuvasta) ja piirtää viestin mukainen kuva juuri sellaisena kuin sen kuvailujen perusteella ymmärtää. Tavoitteena on pohtia, miten muotoilla mahdollisimman tarkka kuvaus halutusta toiminnasta – tässä tapauksessa piirettävästä kuvasta luotu sanallinen kuvaus. Kuvailijat päättävät milloin kuva on valmis tulostettavaksi. Taidekone tulostaa valmiin kuvan taidekoneen tulostusaukosta. Aina jokaisen kierroksen lopuksi verrataan alkuperäistä kuvaa ja taidekoneen tulostamaa kuvaa yhdessä. Väärinymmärrykset lisäävät leikin hauskuutta!

Kiinnittäkää huomio tarkkoihin ja yksiselitteisiin komentoihin!