Tässä leikissä tutustutaan kohteen liikuttamiseen tarkoin komentosarjoin eli skriptein. Liikkuminen tapahtuu siten, että yksi oppilas on vuorollaan pikseliruudukossa liikkuva ”robotti”, joka toimii komentojen perusteella. Liikkuminen tapahtuu 6×6-ruudukossa, jossa jokainen ruutu edustaa yhtä pikseliä. Digitaalinen kuva rakentuu monista pikseleistä, ja esimerkiksi digitaalisissa valokuvissa on usein miljoonia pikseleitä. Nyt luodussa 6×6-ruudukossa on 36 pikseliä (6 × 6 = 36). Leikin tavoitteena on liikkua tiettyyn ruutuun komentosarjaa noudattaen ja luoda komentosarjan mukainen kuva “värjäämällä” haluttu pikseli paperilla. Voitte käyttää erivärisiä papereita.

Tarvikkeet:

  • Maalarinteippiä
  • Paperille piirrettävät komentomerkit
  • Erivärisiä papereita

Valmistelu:

Teipatkaa lattialle 6×6 -ruudukko maalarinteippiä käyttäen. Voitte tarvittaessa luoda myös suuremman ruudukon. Piirtäkää komentomerkeiksi nuolia, joilla osoittaa eri suuntiin kulkeminen, sekä komentomerkki jolla lasketaan paperi haluttuun ruutuun. Piirtäkää myös komentomerkit komentosarjan alulle ja lopulle.

Leikin kulku:

Leikin aluksi opetellaan tulkitsemaan komentosarjoja. Alku-komento käynnistää liikkumisen aina samasta aloitusruudusta, jonka voitte määritellä itse. Aloitus voi tapahtua esimerkiksi pikseliruudkon vasemmasta alalaidasta. Tiettyyn suuntaan osoittava nuoli tarkoittaa, että liikutaan yksi pikseli kyseiseen suuntaan. Paperin laskemista kuvaava komentomerkki ilmaisee, milloin paperi lasketaan pikseliin. Voitte kehittää myös eri värisille papereille eri komentomerkkejä.

Leikki toteutetaan ryhmätyönä. Aluksi voidaan luoda sattumanvarainen pikselikuva arpomalla sattumanvarainen komentosarja. Kun komentosarja on arvottu, se levitetään maahan esille ja sitä luetaan vasemmalta oikealle. Tämän jälkeen valitaan yksi oppilas piirtorobotiksi. Piirtoro- botille annetaan papereita, joita hänen on asetettava pikseleihin komentorivin mukaisesti.

Muut toimivat tietokoneena, joka lukee komentoriviä. Komentorivi luetaan ääneen yhdessä robotin toteuttaessa aina yhden komennon kerrallaan. Leikissä on tärkeää toimia rauhallisesti, jotta komentorivi luetaan huolellisesti. Mikäli ääneenlukemisessa mennään sekaisin tai piirtorobotti ei onnistu noudattamaan komentoja, on kone käynnistettävä uudestaan, eli palattava alkuun.

Teipatkaa lattialle 6×6-ruudukko maalarinteippiä käyttäen. Voitte tarvittaessa luoda myös suuremman ruudukon. Piirtäkää komentomerkeiksi nuolia, joilla osoittaa eri suuntiin kulkeminen, sekä komentomerkki jolla lasketaan paperi haluttuun ruutuun. Piirtäkää myös komentomerkit komentosarjan alulle ja lopulle.

Vaativuutta leikkiin voi tuoda ottamalla mukaan valmiiksi väritettyjä 6×6-mallikuvia. Tässä tehtävän versiossa tulkitaan kuva pikseli kerrallaan ja kirjoitetaan komentorivi sen rakentamisesta. Näiden komentorivien perusteella voidaan jälleen luoda uusia kuvia gridiin ja katsoa kuinka hyvin komentorivi vastaa alkuperäistä kuvaa.