Kirje sisältää komennon. Millaisen kirjeen sinä saat? Kirjeleikissä opitaan tulkitsemaan komentosarjoja liikkumalla.

Tarvikkeet:

  • Paperia ja kyniä
  • Kirjekuoria

Halutessasi voit käyttää leikissä apuna aiemmin luotua 6×6 pikseliruudukkoa!

Valmistelu:

Piirrä tai tulosta valmiita komentoja papereille, jotka mahtuvat kirjekuorien sisään. Valmistele yhden, kahden, kolmen ja neljän komennon sarjoja niputtamalla papereita peräjälkeen.

Nämä niputetut komennot luovat komentosarjoja, joiden mukaan leikkijät liikkuvat. Aseta komentosarjat kirjekuoriin. Leikkiminen tapahtuu tilavassa huoneessa.

Leikin kulku:

Leikissä yksi henkilö toimii ohjelmoijana, joka lähettää kirjeitä olioille. Muut leikkijät ovat ohjelmoitavia olioita, jotka toteuttavat kirjeessä olevan komentosarjan heti kun saavat kirjeen ja avaavat sen. Ohjelmoija voi käyttää muutamaa henkilöä viestinviejinä, jotka välittävät viestit olioille. Kun oliot ovat suorittaneet liikkeen, he palauttavat komentorivin kirjekuoreen ja laskevat kirjekuoren maahan merkiksi, että kirjekuoren voi noutaa takaisin.

Kirjekuoret jaetaan uudestaan niin monta kertaa kuin halutaan. Leikkiä voi muokata myös siten, että hahmot aloittavat liikkumisen vasta kun ohjelmoida antaa aloitusmerkin tai jokin ennalta määritetty tapahtuma laukaisee hahmot liikkeelle. Tämä voi olla esimerkiksi pillinvihellys, jolloin kaikki aloittavat oman komentosarjansa.

Voit kehitellä lisää uusia komentoja. Komentosarjoihin voi lisätä myös kertojia lisäämällä alkuun esimerkiksi komennon “3 ×”, jolloin sama komentorivi toteutettaisiin kolme kertaa. Vai onko komentosarja päättymätön luuppi?

Voitte piirtää komennot kuvina!