Leikin tarkoitus on harjoitella yksiselitteisten joko–tai-tulkintojen tekemistä ympäröivistä esineistä. Leikki havainnollistaa miten monimutkainen maailma voidaan jäsennellä tietokoneiden ymmärtämäksi. Leikissä esineet jaotellaan niiden ominaisuuksien mukaisesti algoritmirataa apuna käyttäen.

Tarvikkeet:

  • Erilaisia esineitä laatikossa/ kassissa
  • Kynä ja paperia
  • Maalarinteippi

Valmistelu:

Teippaa maahan algoritmirata. Algoritmiradalla tarkoitetaan peräkkäin asetettuja toimintojen sarjoja, joita voi edetä aina valiten kahden vaihtoehdon välillä. Vaihtoehdot voi esittää esimerkiksi määrittelemällä vaihtoehdot seuraavasti: jos (esine on) sininen, mene vasem- malle, mutta muussa tapauksessa mene oikealle. Näin siirrytään aina uuteen tarkentavaan ja jaottelevaan kysymykseen. Näin jatketaan kunnes päästään tarpeeksi tarkkaan jaotteluun. Esimerkiksi tavoitteena voisi olla jaotella erilaisista esineistä kaikki siniset esineet erilleen, mutta siten, että metalliset lelut, pehmeät lelut ja muuta materiaalia olevat esineet ovat erillisissä laatikoissa.

Leikin kulku:

Leikissä asetutaan algoritmiradan alkupäähän, laatikon äärelle, jossa on esillä erilaisia esineitä. Vuorollaan jokainen ottaa yhden sattumanvaraisen esineen ja lähtee kulkemaan ensimmäiselle algoritmiradan risteykselle. Risteyksessä esitetään kysymys (opettaja kysyy ääneen ja auttaa tulkinnassa), joka liittyy esimerkiksi esineen muotoon, materiaaleihin tai käyttötarkoitukseen. Kysymykset kannattaa määritellä käytettävien esineiden mukaisesti. Ensimmäinen kysymys voi koskea esimerkiksi sitä, onko kyseessä lelu. Vaihtoehtoja on kaksi kappaletta: joko se on tai se ei ole. Jokainen kysymys tulee muotoilla siten, että siihen voidaan vastata vastaamalla joko–tai, jolloin toinen vastaus johtaa toisaalle ja toinen toisaalle.

Mikäli esimerkissä esine olisi ollut leikkiauto, voisi seuraava kysymys koskea materiaalia, ollen esimerkiksi “Onko esine metallinen?”. Näin algoritmin avulla kaikki samanlaiset autot päätyvät samaan laatikkoon ja esineet järjestyvät halutulla tavalla. Leikin aikana voidaan kehittää uusia risteyksiä ja kysymyksiä tarkentamaan algoritmin toimintaa.

Teippaa maahan algoritmirata. Algoritmiradalla tarkoitetaan peräkkäin asetettuja toimintojen sarjoja, joita voi edetä aina valiten kahden vaihtoehdon välillä. Vaihtoehdot voi esittää esimerkiksi määrittelemällä vaihtoehdot seuraavasti: jos (esine on) sininen, mene vasem- malle, mutta muussa tapauksessa mene oikealle. Näin siirrytään aina uuteen tarkentavaan ja jaottelevaan kysymykseen. Näin jatketaan kunnes päästään tarpeeksi tarkkaan jaotteluun. Esimerkiksi tavoitteena voisi olla jaotella erilaisista esineistä kaikki siniset esineet erilleen, mutta siten, että metalliset lelut, pehmeät lelut ja muuta materiaalia olevat esineet ovat erillisissä laatikoissa.