Tässä leikissä pohditaan millaisia laitteita ympärillämme on ja miten ne toimivat reagoides- saan käyttäjään. Leikissä toimitaan tiettyjen ehtojen mukaisesti aivan kuten elektroniset laitteet. Samalla pohditaan erilaisten sensorien mahdollisuuksia reagoida ympäristön kanssa eri tavoin.

Tavoitteena on ymmärtää, että koneissa on usein jokin sensori eli tunnistin, kuten painike, joka tuntee kun jotain tapahtuu ja joka välittää tai päästää tiedon kulkemaan eteenpäin. Sensoreita on monenlaisia moniin eri tarkoituksiin. Sensori voi esimerkiksi tunnistaa, kun sitä painetaan tai kun esine kallistuu, tai vaikka kun valoisuudessa tai lämpötilassa tapahtuu muutos. Yksinkertainen ympäristöstämme löytyvä sensori on valokatkaisija. Valokatkaisija reagoi mekaanisesti katkaisemalla tai avaamalla virtapiirin, kun sitä painetaan, jolloin sähkö pääsee kulkemaan sen läpi.

Valitkaa yksi vapaaehtoinen, joka on kone. Muut ovat koneen testikäyttäjiä.

Ensin sovitaan millaisia sensoreita koneesta löytyy ja mitä mikäkin sensori tekee. Sensori voi olla esimerkiksi painokytkin eli nappi tai vaikkapa valoisuuskytkin, jolloin valojen sammuessa tapahtuu jotakin. Esimerkiksi navasta painamalla kone avaa ja sulkee silmät, niskaan puhaltamalla kone menee kyykkyyn, korvaan kuiskaamalla se avaa oven ja päätä silittämällä alkaa pitämään piipittävää ääntä. Muista määritellä tarkkaan tapahtuuko toiminto kerran

vai toistuvasti sensorin reagoidessa. Esimerkiksi avaako kone oven yhden kerran auki, kun sen napaan painetaan, vai avaako se ovea koko ajan edestakaisin! Toimintojen kannattaa olla mahdollisimman yksinkertaisia.

Leikissä jokainen käyttää konetta vuorollaan yhtä sensoria painamalla. Kone reagoi sensorin käyttöön tarkasti. Suunnitelkaa ja parannelkaa koneen toimintaa yhdessä! Kokeilkaa ensin ryhmässä ja sitten pareittain.

Sensoreihin lisätään herkkyysominaisuus, jolloin ne lukevat kuinka lujaa jotakin toimintoa tehdään ja reagoivat sen mukaisesti. Kevyt puhallus laittaa koneen menemään kyykkyyn hitaasti, kun taas kova puhallus laittaa liikkeeseen lisää vauhtia.

Yhdistetään useampi kone yhdeksi suuremmaksi koneeksi. Koneiden toimintoja voi yrittää yhdistää siten, että koneet reagoisivat myös toistensa toimintoihin. Esimerkiksi kun ensimmäisen koneen sensoria kosketaan, liikuttaa se kättä toisen koneen sensorin eteen, joka puolestaan päästää äänen.

Keksijän hatut päähän! Suunnitelkaa maailman hulluin laite!