Tehtävät

Arduino-ohjelmointiympäristön asennus

Kun asennat Arduino IDE:n tietokoneellesi, ohjelman nimi on pelkästään Arduino. Lataa ensin Arduino IDE osoitteesta www.arduino.cc > Downloads. Kun olet asentanut Arduino IDE-ohjelmointiympäristön, voit avata ohjelman.

Snap4Arduino-ohjelmointiympäristön asennus

Snap4Arduino on graafisen Scratch ja tekstipohjaisen Arduino -ohjelmointialustojen yhdistelmä. Scratch on tarkoitettu ainoastaan graafisten ohjelmien ja pelien ohjelmointiin. Snap4Arduinon avulla voit ohjelmoida laitteita.

Led-valo

Miksi ohjelmoidun ilmiön pitäisi tapahtua vain näytöllä, kun se voi tapahtua esimerkiksi liikkeenä, äänenä tai valona missä vain? Miten saat ledin päälle ja pois ja vilkkumaan halutulla nopeudella, eli taajuudella?

Painokytkin

Tässä ohjeessa käydään läpi buttonin, eli painokoytkimen käyttö Arduinolla. Painokytkimellä voit ohjata esimerkiksi valoa, moottoria tai itseasiassa mitä vain Arduinoon liitettyä laitetta.

Sähkömoottori

Sähkömoottori voidaan käynnistää ja sammuttaa halutuksi ajaksi käyttäen Arduino-kehitysalustaa. Pyörittääksesi sähkömoottoria tarvitset avuksi transistorin. Transistori on katkaisija, jota voidaan käyttää Arduinon digitaali pinneistä otettavalla virralla.

Liiketunnistin

Tässä ohjeessa esitellään, kuinka voidaan tunnistaa liikettä käyttäen Arduino kehitysalustaa ja edullista pir-liiketunnistina. Pir-liiketunnistin tunnistaa ympärillä olevan infrapunasäteilyn muutokset, joita tulee esimerkiksi ihmisen liikkuessa.

Servomoottori

Servomoottori on sähkömoottori, joka kääntyy haluttuun asentoon ja pysyy asennossa halutun ajan. Servomoottorien etuna tavalliseen sähkömoottoriin verrattuna on niiden tarkkuus.

Valovastus

Valovastus eli LDR on vastus, joka reagoi valon määrään, ja sitä voikin käyttää sensorina jolla saamme vaikka valot syttymään kun on pimeää tai vaikka vaihdella valojen vilkutuksen nopeutta.

Kirjasinnäyttö

Kirjasinnäyttö eli seven segment display koostuu seitsemästä ledistä, jotka muodostavat yhdessä kirjaimen, sekä kahdeksannesta ledistä, joka toimii pisteenä kirjaimen alalaidassa.