Jatkuva opetus – Helsinki

Jatkuvat opetusryhmät tutustuvat elektronisen ja mediataiteen sisältöihin, välineisiin, historiaan ja nykypäivään oman tuottamisen ja hauskojen tehtävien kautta. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat elektroninen rakentaminen, ohjelmointi, uusi digitaalinen tuottaminen ja luovat kädentaidot. Tavoitteenamme on kehittää oppilaiden mediateknologista osaamista ja kriittistä medialukutaitoa taidekasvatuksen keinoin.

Oppilaat oppivat peilaamaan kokemuksiaan ympäröivästä maailmasta yhdessä uusien ilmaisukeinojen kanssa. Kannustamme  oppilaita itsenäiseen tutkivaan oppimiseen ja ennakkoluulottomaan elämänasenteeseen. Käsityökoulu Robotti on yhteisöllinen oppimisen tila, jossa kaikkien mielipiteet, ajatukset ja työpanos ovat tärkeitä


 

Helsingin viikkoittaiset ryhmät

Tiistaisin klo 18.00-19.30 – 7.-9lk.

Osoite: Arabian peruskoulu, Berliininkatu 4, 00560 Helsinki

Opettaja: Heikki Pullo

Huom! Ryhmään voi hakea myös 5.-6l -luokkalaiset oppilaat.

ILMOITTAUDU HELSINGIN RYHMÄÄN TÄMÄN LINKIN KAUTTA